Zápis do MŠ 2023/2024

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Kačice oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy se bude konat v sobotu 13. května  a v pondělí 15. května 2023 vždy od 9:00 do 12:00 hodin v budově Mateřské školy Kačice, Pod Hájem 64.

Ke stažení na webových stránkách školy: žádost o přijetí, evidenční list.

Dále přiložit kopii očkovacího průkazu dítěte, kopii rodného listu dítěte, kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

Přinést s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, žádost o přijetí, evidenční list  (k dispozici v MŠ).

Stažení dokumentů k zápisu + kritéria přijímání pro přijetí


                                                Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka ZŠ a MŠ Kačice