Uzavření provozu Mateřské školy Kačice v době letních prázdnin 2022

Základní škola a Mateřská škola Kačice
Čelechovická 105, 273 04 Kačice
Tel.: 734 313 924

V Kačici dne: 13. 5. 2022

Čj.: ZŠ163/22V

Uzavření provozu Mateřské školy Kačice v době letních prázdnin 2022

Přerušení provozu Mateřské školy Kačice, Pod Hájem 64, 273 04 Kačice z důvodů čerpání řádné  dovolené zaměstnanců mateřské školy bude následující:

Ve dnech od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022 nebude  Mateřská škola Kačice v provozu.

Mgr. Jitka Jindáčková

ředitelka ZŠ a MŠ Kačice