Školní jídelna

Informace pro rodiče

Platby stravného:

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ SE PLATÍ BEZHOTOVOSTNĚ

ČÚ 27-7170230257/0100       VS 141

Platbu stravného rodiče provedou do 20.dne následujícího měsíce.

3 – 6 let                                                      7 let

přesnídávka      9 Kč                                     přesnídávka         9 Kč

oběd                 18 Kč                                     oběd                   20 Kč

svačina              8 Kč                                     svačina                8 Kč