O nás

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola leží v krásné přírodě na okraji obce Kačice. Je to dvoutřídní mateřská škola, která je součástí základní školy Kačice. Obě třídy jsou velké, prostorné a moderně vybavené. Zahrada školky poskytuje dětem sportovní vyžití a přispívá k rozvoji pohybových dovedností dětí. Snažíme se o vytvoření příjemné rodinné atmosféry mezi všemi zaměstnanci a dětmi. Společnými silami chceme docílit, aby děti chodily do školky s radostí a příjemným očekáváním, co jim nový den přinese a rodičům dát jistotu, že je o jejich děti kvalitně a s láskou postaráno. Chceme být průvodcem dětí v předškolním vzdělávání, poskytovat bezpečné a podnětné prostředí. Obsahem i cílem našeho školního vzdělávacího programu je působit na dítě a nabízet takové aktivity, aby neztratilo přirozenou motivaci ke vzdělávání a přiměřeně svému věku bylo jedinečnou osobností, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá. Navazujeme na rodinnou výchovu a s rodinou úzce spolupracujeme. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k respektování, toleranci a vzájemné empatii, připravujeme je na vstup do základní školy a k celoživotnímu vzdělávání.