Organizace školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  • Zahájení školního roku 2020/2021 v úterý  1.9.2020
  • Provoz MŠ od 6.30 – 16.00h

Omezení provozu MŠ  v době

  • vánočních prázdnin              23. – 31.12.  2020
  • letních prázdnin                     1.7. –  31.8.  2021

( z organizačních důvodů se předem zjišťuje závazná docházka dětí)

  • termín uzavření MŠ v červenci a srpnu bude zveřejněn po dohodě se zřizovatelem v dubnu 2021
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Poštou v období 2.5. – 16.5.2021

Přes okno ředitelny MŠ 11.5.2021 od 9,00 do 16,00 hodin

  • Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1.9.2021